Actueel

Berichten aan donateurs

Waarom er geen acceptgiro’s meer verstuurd worden.
Beste donateurs als bestuur van de stichting HSHB hebben we moeten besluiten om te stoppen met het versturen van acceptgiro’s.

In de eerste plaats is met een aantal wijzigingen in administratie van het bankverkeer het inzamelen met acceptgiro’s een nog kostbaarder zaak geworden.

In de tweede plaats moesten we constateren dat met alle activiteiten die samenhingen met de acceptgiro’s zoals het bijhouden van een donateursadministratie, het versturen van acceptgiro’s en brieven tot en met de administratieve afhandeling uiteindelijk meer kosten gemoeid waren dan dat er aan inkomsten uit donaties ontvangen werd.

Geld voor nieuwe projecten

Dankzij het vermogen, opbrengsten van het vermogen en legaten is er nog voldoende geld in kas om de komende jaren nog steeds humanistische projecten in de ouderenzorg te blijven steunen.

Uiteraard hopen we ook op mensen die de HSHB (ook zonder acceptgiro’s) met geld blijven steunen. Daarmee kunnen we altijd meer humanistische projecten steunen.


Vertrek Hans Schuurman

Per 1 juli 2014 is Hans Schuurman als medewerker van de HSHB vertrokken. Met zijn 72ste verjaardag in het zicht is in onderling overleg besloten dat er een eind kwam aan zijn langjarige bemoeienis (sinds de eerste helft van de jaren 90) met de HSHB. Hans heeft in die periode veel werk verzet en was voor vele gevers en ontvangers de eerste contactpersoon van de HSHB.

Omdat een belangrijk deel van zijn taken met het stoppen van met de acceptgiro’s samenhingen heeft het bestuur besloten hem niet meer te vervangen. De overige werkzaamheden zijn vervolgens onder de drie bestuursleden verdeeld.