Giften

Alle giften zijn welkom op NL41 INGB 0005 4040 25

Uw jaarlijkse giften en legaten zijn zeer welkom op ons gironummer ten einde de HSHB in staat te stellen om in Nederland humanistische projecten in de ouderenzorg te ondersteunen.

De HSHB is door de Belastingdienst erkend als een ANBI instelling met fiscaal nummer: 30.27.235. Er hoeft door de HSHB geen (erf)belasting worden betaald over giften en legaten.

Er worden met ingang van 2015 geen acceptgiro’s meer verstuurd aan de donateurs! (zie actueel)