Het bestuur

Het HSHB-bestuur bestaat sinds 1-2-2016 uit:


De Heer G.J.P. van Otterloo - voorzitter

VACATURE secretaris/penningmeester


De Heer A. van Well - bestuurslid


Beloningsbeleid

De HSHB heeft geen medewerkers (meer) in dienst. Bestuursleden kunnen een volledige vergoeding ontvangen voor gemaakte materiele uitgaven en een beperkte vergoeding voor geleverde (bijzondere) arbeid.

(zie ook de jaarrekeningen waarbij de post bestuurskosten zowel materiele uitgaven als vacatiegelden betreft)