Nieuwsbrief 2014

Met onderstaande giroaccept van € 11,30 , nog steeds het zelfde bedrag als de 25 gulden voor 2002, vragen wij u vriendelijk uw jaarlijkse bijdrage aan de HSHB voor 2014 te voldoen. Met uw bijdrage leverden wij vorig jaar informatie - en adviesdiensten aan onze begunstigers, en werden nieuwe projecten (mede) gefinancierd. Onderstaand een opsomming hiervan.

Het totaal bedrag dat wij aan subsidies in 2013 besteedden was € 9.950, zeventien honderd euro meer dan de contribuanteninkomsten € 8.200 dat jaar. Op onze website www.hshb.nl legt het bestuur verder verantwoording af over het gevoerde beleid. Wij hopen dat u ook dit jaar weer bijdraagt aan ons werk.

Wij doneerden € 2.000 aan het project Zingeving & Inspiratie van Humanitas afdeling Rijn-IJssel, die hiermee gespreksgroepen organiseerde over humanistische waarden als autonomie, zelfbeschikking, vrijheid en verbondenheid. Ook onderwerpen als vriendschap, afscheid, verlies, heimwee, verlangen en verantwoordelijkheid kwamen aan bot.

Aan het Reinaldahuis werd € 1.500 geschonken, de helft van het bedrag nodig voor bijeenkomsten van extramurale (zelfstandig wonende) ouderen. Er werden twee van deze cursussen georganiseerd voor oudere omwonenden van dit Haarlemse verzorgingscentrum.

De conferentie ‘Passie voor Zorg’ die op 6 november 2013 in Assen gehouden werd, werd door de HSHB financieel gesteund met € 2.500. Een 100-tal zorgmedewerkers uit de noordelijke provincies deden die dag kennis en inspiratie op over de ouderenzorg om daarmee een tegenwicht te vormen tegen de maatschappelijke onrust en benauwende bezuinigingssfeer die alom heerst.

De film: ‘Gezichten van vrijheid’ van Kim Brand subsidieerden wij met € 3.000 . In deze film worden een situaties verbeeld waarin jongeren - in het heden - gekoppeld worden aan ouderen tijdens de Tweede Wereld Oorlog en een vergelijkbare bijzondere ontmoeting of ervaring hadden.

Als u (w) (instelling) vernieuwende activiteiten ontplooit op het gebied van de ouderenzorg vanuit een humanistisch perspectief, kijkt u eens op www.hshb.nl in de rubriek "projecten" voor subsidiemogelijkheden.

Informatie over ouderenhuisvesting

Met informatie van WoonZorgNederland (WZN) verstrekken wij ook dit jaar weer gegevens over ouderenhuisvesting. Op uw verzoek, graag middels een kaartje of e-mail, info@hshb.nl en onder vermelding van de gewenste regio (provincie of woonplaats) en te besteden huur- koopsom, sturen wij u informatie over zelfstandig e ouderenhuisvesting.