• Lopende projecten

Lopende projecten

Cursus Humane ouderenzorg
De cursus Humane Ouderenzorg werd in het najaar 2003 voor de eerste keer gegeven aan 4 groepen verzorgend personeel. Na deze pilot in CoornhertCentrum te Den Haag volgden in 2004 en later jaren: Erasmushiem in Leeuwarden; Wijndaelercentrum in Den Haag; Auxilium in Hilversum en Kortenhoef; De Wieken in Papendrecht; De Posten in Enschede; Reinaldahuis in Haarlem e.a..

In de afgelopen jaren hebben zo'n 42 groepen verdeeld over 12 zorgcentra deelgenomen aan de cursus. De cursus werd, mede door het mengen van medewerkers uit verschillende werkvelden, met toenemend enthousiasme ontvangen! De verzorgende leert van de man van de technische dienst, de kok van de huishoudelijke hulp, de activiteitenbegeleider van de receptioniste.
De cursus doet na denken over de eigen manier van leven en werken. Hoe zou je zelf verzorgd willen worden als je dit zelf en/of thuis niet meer kan? Wat vinden we zinvol? Welk gedrag en welke normen en waarden spelen hierin een rol? Welke kwaliteiten kunnen we inzetten en met welke kwetsbaarheden moeten we rekening houden? Door in de cursus dicht bij onze eigen persoonlijke ervaringen te blijven, komen we heel dicht bij de beleving van wie we verzorgen. Cliëntgerichte zorg wordt daarmee invoelbaar en vanzelfsprekend.
Ook biedt de cursus een schema en werkwijze om lastige werksituaties in beeld te brengen, bespreekbaar te maken en zelf en met elkaar tot humane oplossingen te komen. Met behulp van een driehoekig schema worden goede zorg in technische zin (goede efficiënte hulpverlening) in verband gebracht met persoonlijke zorg (aandacht voor cliënten als unieke individuen) en met goede zorg van de medewerker voor zichzelf. Humane ouderenzorg ontstaat bij de gratie van evenwicht tussen deze drie elementen!
De cursus Humane Ouderenzorg is, met geld van de HSHB, ontwikkeld door Prof. J. Baars aan de Universiteit voor Humanistiek. De cursus bestaat uit drie afwisselende en praktijkgerichte lessen van 3,5 uur aan groepen van maximaal 15 deelnemers per groep en wordt gegeven door een door de HSHB aanbevolen professionele cursusleider, mevrouw Neanske Tuinman. Zij komt gratis en vrijblijvend op kennismakingsgesprek en afhankelijk van wensen en mogelijkheden past zij de cursus aan per zorgcentrum. Naast een vergoeding voor bijbehorende werkboeken en certificaten bedraagt het honorarium in 2011 €1350,- per cursusgroep.
Voor nadere informatie: Mevrouw Drs. Neanske Tuinman. E-mail: denieuwetraditie-t@telfort.nl of telefonisch 030-2523044.