• Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2013

De inkomsten van de stichting bestonden in 2013 uit jaarlijkse bijdragen van onze contribuanten van € 11,30 in het totaal een bedrag van € 8.213. Wij ontvingen rente op ons kapitaal, de inkomsten waren € 6.312. In 2013 ontvingen wij geen schenkingen of legaten.

In het zelfde jaar besteedden wij aan subsidies € 9.950. Middels een "Nieuwsbrief" (zie rubriek Nieuwsbrieven) legden wij verantwoording af aan onze contribuanten over de wijze waarop hun geld besteed was. Evenals vorige jaren verschaften wij aan onze begunstigers informatie over ouderenhuisvesting.

Het aantal contribuanten was op 1-1-2014: ca. 850

Op 31-12-2013 was het vermogen van onze stichting € 327.828 , geld dat was ondergebracht bij de ING op een spaarrekening de SNS ook op een spaarrekening. Het Steunfonds voor Humanisme beheerde ons geld tot 1-7-2013, zij wilden ons kaptaal niet langer beheren.

Tegenover de contribuanten inkomsten in 2013: € 14.525 stond - behalve organisatie kosten - de uitgave van € 9.950 aan projectsubsidies. Subsidies werden toegekend aan: Humanitas en IJssel (zingeving) € 2.000; Passie voor zorg (congres) € 2.500; Vergezicht van de Vrijheid (film Kim Brand) € 3.000; Zorg door de ogen van (publicatie) €2.200; Humanitatas Rotterdam seniorentalentenbank € 1.000; en Humanitas Rotterdam (weerbaarheid) € 1.000. Van een gift van € 1.750 BaRok (toneelvoorstelleingen in H-huizen) werd geen gebruik gemaakt. Voor nadere informatie zie Nieuwsbrief 2014 elders op deze website.