• De HSHB, een fonds voor kwalitatieve ouderenzorg

De HSHB, een fonds voor kwalitatieve ouderenzorg

De Stichting HSHB is een fonds voor vernieuwende projecten in de ouderenzorg die de humanistische uitgangspunten in het beleid wil versterken. De stichting HSHB verleent hiervoor subsidies. Voorheen was de HSHB een afkorting van de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden, een stichting die in 1960 werd opgericht door De Vrije Gedachte, Humanitas en het Humanistisch Verbond. Medio 1999 werd de Stichting HSHB door wijziging van haar statuten omgevormd tot een "fonds", dat vanuit een humanistisch perspectief, vernieuwende activiteiten in de ouderenzorg bevordert en financieel ondersteunt.

Als u(w) (instelling) vernieuwende activiteiten ontplooit in de ouderenzorg vanuit een humanistisch perspectief, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie uit ons fonds. Zie hiervoor onze subsidievoorwaarden in de rubriek "projecten".

Voorheen was de HSHB een afkorting van de Humanistische Stichting voor Huisvesting van Bejaarden, een stichting die in 1960 werd opgericht door De Vrije Gedachte, Humanitas en het Humanistisch Verbond.

Medio 1999 werd de Stichting HSHB door wijziging van haar statuten omgevormd tot een "fonds", dat vanuit een humanistisch perspectief, vernieuwende activiteiten in de ouderenzorg bevordert en financieel ondersteunt.

Als u(w) (instelling) vernieuwende activiteiten ontplooit in de ouderenzorg vanuit een humanistisch perspectief, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie uit ons fonds. Zie hiervoor onze subsidievoorwaarden in de rubriek "projecten".